EUROPSKI GRADOVI I GRADSKI ŽIVOT U NOVOM VIJEKU
(Po-EGGŽNV-LJ-2010/11)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Cilj je uvođenje u problematiku složenih oblika organizacije društvenog života i njihov povjesni razvoj prema pojedinim europskim regijama. Predmet kroz opća obilježja gradova i gradskog života europskog novog vijeka kroz konkretne primjere pristupa osnovnim razlikovnim obilježjima gradskoga života te problemski pristupa gradu kao bitnom obilježju modernosti.

This course requires an enrolment key