METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA II.
(Po-MZR2-LJ-2010/11)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Cilj je upoznavanje s općim teorijskim okvirima povijesnog istraživanja i metodama. Neke od tema su: predmet historijskog istraživanja: povjesna i historiografska činjenica, događaj, struktura i razvoj; povjesno vrijeme i prostor, pitanje uzročnosti i zakonitosti; historijsko istraživanje, uvjetovanost i objektivnost...

This course requires an enrolment key