SVJETSKA POVIJEST RANOG NOVOG VIJEKA
(Po-SPRNV-Z-2010/11)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Predmet obuhvaća pregled glavnih povijesnih procesa, struktura i zbivanja u navedenom kronološkom razdoblju s naglaskom na onima koja bitno obilježavaju prelazak od tradicionalnih zajednica prema modernom društvu. Cilje je uvođenje u metode kritičkog vrednovanja literature i izvora za ranomodernu svjetsku povijest, usvajanje temeljnih pojmova povjesnog mišjenja navedenoga razdoblja.

This course requires an enrolment key