Picture of Boris Bosančić
Prijelaz Moodle-a u novu ak. god. 2010/11
by Boris Bosančić - Thursday, 23 September 2010, 12:44 PM
  Obavještavaju se svi korisnici Moodle-a da će se, po završetku jesenskih ispitnih rokova ovaj tjedan, od narednog tjedna (27.09.2010.) započeti obavljati prijelaz sustava Moodle u novu ak.god. 2010/11 što uključuje:

- arhiviranje postojećeg testnog Moodle u arhivski Moodle na arhivskoj adresi. Pristup arhivskom Moodle-u će biti omogućen s naslovne stranice Moodle-a za ak. god. 2010/11.

- instalacija novog Moodle-a za ak. god. 2010/11 na postojećoj adresi http://web.ffos.hr/moodle/. Od ove ak. god. tehničku podršku za sustav Moodle (backup kolegija) pruža Tomislav Jakopec (tjakopec@ffos.hr). Novi Moodle će naslijediti podjelu u kategorije po Odsjecima, ali će se svaki kolegij morati ponovno kreirati prema poslanim zahtjevima za kreiranje kolegija (vidi sljedeću stavku).

- kreiranje kolegija u novom Moodle-u za ak.god. 2010/11.Zahtjev za kreiranje novih kolegija možete obaviti na sljedeće načine:
1. poslati ga na mail bbosancic@ffos.hr ; zahtjev za novim kolegijem treba sadržavati naziv Odsjeka ili Katedre, naziv kolegija (eventualno i njegovu lozinku), imena predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente) i njihove mail adrese te u slučaju starog kolegija informaciju o tome da li se žele nastavni materijali iz starog kolegija prebaciti u novi (restart kolegija).
2. ispuniti Zahtjev za kreiranjem novog kolegija čiji link će se nalaziti na naslovnoj stranici novog Moodle-a.
3. u slučaju starog kolegija koji se već predavao kroz FFOS Moodle i koji ne zahtjeva nikakve izmjene, dovoljno je poslati samo njegov točan naziv (kako se vodi u starom Moodle-u) na mail bbosancic@ffos.hr i bit će aktiviran i u novom Moodle-u.

- profesorsku obuku za rad u sustavu Moodle koja će se održati u srijedu, 29. rujna 2010. u 14:00 sati u sobi 16. Prijave za obuku potrebno je također poslati na mail bbosancic@ffos.hr.

Lijep pozdrav,
Boris Bosančić