Picture of Boris Bosančić
Prijelaz u ljetni semestar ak. god. 2009/10
by Boris Bosančić - Tuesday, 23 February 2010, 11:32 PM
  Obavještavaju se svi korisnici Moodle-a da će se po završetku zimskih ispitnih rokova ovaj tjedan, od narednog tjedna (01.03.2010.) započeti obavljati prijelaz sustava u ljetni semestar ak.god. 2009/10 što uključuje:

- kreiranje novih kolegija za ak.god. 2009/10 u postojećim kategorijama (Germanistika, Psihologija itd.) prema vašem zahtjevu za novim kolegijem koji šaljete na mail bbosancic@ffos.hr ; zahtjev za novim kolegijem treba sadržavati naziv Odsjeka ili Katedre, naziv kolegija, imena predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente) i njihove mail adrese.

- resetiranje starih kolegija iz ak.god. 2008/09 u postojećim kategorijama (Germanistika, Psihologija itd.) prema vašem zahtjevu za resetiranjem kolegija koji šaljete na mail bbosancic@ffos.hr ; resetiranje kolegija podrazumijeva ispis "starih" studenata u kolegiju uz ostavljanje "starih" nastavnih materijala.

Profesorska obuka za rad u sustavu Moodle planira se također za naredni tjedan (iza 01.03.). Prijave za obuku potrebno je također poslati na mail bbosancic@ffos.hr. Termini obuke će naknadno biti objavljeni s obzirom na broj prijavljenih

Sva pitanja vezana uz rad u sustavu Moodle šaljite na bbosancic@ffos.hr

Lijep pozdrav,
Boris Bosančić