Picture of Boris Bosančić
Prijelaz FFOS Moodle-a u ak. god. 2013/14
by Boris Bosančić - Wednesday, 18 September 2013, 10:48 AM
  Obavještavaju se svi korisnici Moodle-a da će po završetku jesenskih ispitnih rokova započeti prijelaz sustava Moodle u novu ak.god. 2013/14 što uključuje:

- arhiviranje postojećeg Moodle za ak. god. 2012/13 u arhivski Moodle na arhivskoj adresi. Pristup svim arhivskim verzijama sustava bit će omogućen s naslovne stranice Moodle-a.

- instalaciju novog Moodle-a za ak. god. 2013/14 na postojećoj adresi http://web.ffos.hr/moodle. Tehničku podršku za sustav Moodle (backup kolegija) i dalje će pružati Tomislav Jakopec (tjakopec@ffos.hr).

- kreiranje kolegija u novom Moodle-u za ak.god. 2013/14.
Kreiranje novih ili aktivaciju postojećih kolegija možete obaviti na način da zahtjev za novim kolegijem pošaljete na e-mail bbosancic@ffos.hr ; zahtjev treba sadržavati:
- naziv Odsjeka ili Katedre,
- naziv kolegija (eventualno i njegovu lozinku za upis studenata),
- imena predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente koji će sustav koristiti) te njihove e-mail adrese.
U slučaju potrebe za aktiviranjem postojećih kolegija koji se već nalaze u Moodle-u, u zahtjevu je potrebno navesti informaciju o tome je li potrebno da se nastavni materijali iz 'starog' kolegija prebace u novi (restart kolegija) ili ne.

- profesorsku obuku za rad u sustavu Moodle koja će se održati u srijedu, 25. rujna 2013. u 14:00 sati u sobi 16. Prijave za obuku potrebno je poslati na e-mail bbosancic@ffos.hr.