PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA
(PKT-G-2012/13)

 This course requires an enrolment key

OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA:

Prikaz značajnijih suvremenih teorija književnog prevođenja; osobitosti književnog prevođenja u odnosu na prevođenje uporabnih tekstova; osobitosti prevođenja književnih žanrova proze, poezije i kazališnih tekstova; problemi i strategije kod prevođenja pojedinih književnih žanrova; konvencionalno i nekonvencionalno u prevođenju književnosti.

Cilj kolegija je senzibilizirati studente za posebnosti književnog prevođenja kao umjetnosti i osposobiti ih za samostalno promišljanje optimalnih prijevodnih strategija ovisno o posebnostima konkretnog književnog djela.

Literatura potrebna za studij i polaganje ispita:

Snell-Hornby, Mary (1999): Handbuch Translation. Stauffenburg Verlag, Tübingen (poglavlja D3 i D4, str. 244-300).

Literatura koja se preporučuje kao dopunska:

Kittel, Harald et al. (2004): Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. 1.Teilband. Walter de Gruyter, Berlin (odabrani članci).

House, Juliane; Schultze, Brigitte (2007): Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. 2.Teilband. Walter de Gruyter, Berlin (odabrani članci).

This course requires an enrolment key