TESTIRANJE I VREDNOVANJE KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE U NJEMAČKOM JEZIKU
(G-TVKK-2012/13)

 This course requires an enrolment key

Napišite kratak i zanimljiv sažetak koji objašnjava koje teme pokriva vaš kolegij.

This course requires an enrolment key