PREVOĐENJE TEKSTOVA IZ MARKETINGA I MENADŽMENTA
(G-PTMM-2012/13)

 This course requires an enrolment key

OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA:

Stručna terminologija iz područja marketinga i menadžmenta usvaja se na primjerima različitih vrsta stručnih ekonomskih tekstova iz područja marketinga i menadžmenta.. Kontrastivnom analizom ukazuje se na morfološke, sintaktičke i semantičke specifičnosti njemačkog jezika u marketingu i menadžmentu u odnosu na stručni hrvatski jezik. Stečena znanja primjenjuju se u procesu razumijevanja i prevođenja stručnih tekstova iz područja marketinga i menadžmenta s njemačkog jezika na hrvatski jezik, te s hrvatskog jezika nanjemački jezik.

Cilj ovog kolegija je nadogradnja već stečenog znanja općeg njemačkog jezika, te stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu razumijevanja i prevođenja ekonomskih tekstova iz područja marketinga i menedžmenta.

Literatura koju koristimo za handoute:
Hungenberg, Harald, Thorsten Wulf (2007): Grundlagen der Unternehmensführung. Berlin/ Heidelberg/ New York: Springer.

Bruhn, Manfred (2007): Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis. Wiesbaden: Gabler.

This course requires an enrolment key