FFOS knjižnica


Poštovani,

molim Vas da sudjelujete u istraživanju čiji je cilj ispitati zadovoljstvo studenata novim prostorom knjižnice Filozofskog fakulteta Osijek. Istraživanje se provodi za potrebe pisanja diplomskog rada na Odsjeku za informacijske znanosti. Anketa je anonimna, a za ispunjavanje će Vam trebati najviše 10 minuta.

Napomena:

U upitniku se pod terminom "učenje" podrazumijevaju svi oblici rada za potrebe studiranja (učenje za ispite, čitanje literature i vođenje bilješki, izrada raznih zadatak, pisanje ocjenskih radova itd.), a pod terminom "knjižnica" i „fakultetska knjižnica“ misli se na knjižnicu Filozofskog fakulteta Osijek.

Studenti koji su diplomirali unutar zadnjih 12 mjeseci odgovaraju temeljem vlastita iskustva u korištenju fakultetske knjižnice dok su još studirali.

Postoji 19 pitanja u ovom upitniku.